artikel

Flera Botkyrkabor på förslag till regionlistor

I fredags offentliggjorde valberedningen förslagen till listor inför valet till regionfullmäktige den 11 september. På valbara platser finns tre Botkyrkabor.

På plats två på den sydvästra listan föreslås Marit Normasdotter. Hon hoppas få driva frågor om folkhälsa.

– Det är stora skillnader på folkhälsan i vår stora region. Den genomsnittliga levnadsåldern skiljer sig på 15 år mellan människor som bor på den norra och södra delen av den röda tunnelbanelinjen. Detta måste förändras. Hälsoklyftorna måste bekämpas, det är en viktig kamp för mig, säger Marit Normasdotter.

Marit Normasdotter, Kerstin Amelin och Bekir Uzunel är föreslagna på valbara platser i valet till regionfullmäktige.

På plats fyra på listan för Västerort (och elva på sydväst-listan) föreslås Kerstin Amelin. Hennes viktigaste fråga är att kämpa för en politik som motverkar klimatkrisen.

– Mitt i klimatkrisen satsar den moderatledda borgerliga majoriteten i regionen på fler motorvägar och ökad privatbilism i stället för bekväm och billig kollektivtrafik. Klimatförändringen orsakar redan idag extrema väderhändelser med allvarliga samhällskonsekvenser, men den moderatledda majoriteten vägrar konsekvent att göra de investeringar som är nödvändiga för att klara dessa påfrestningar, säger Kerstin Amelin.

Bekir Uzunel föreslås på plats sju på den sydvästra listan. Han sitter idag i regionstyrelsens forskningsberedning.

– Det är genom mer och oberoende forskning som Region Stockholm kan utvecklas till ett hållbart samhälle, säger Bekir Uzunel.

Mattias Olsson från Botkyrka återfinns på en 18:e plats på samma förslag till lista.

Alla förslag till listor går att läsa här.

Kopiera länk