artikel

Vi vill ha ”nattis” tillbaka!

Utbyggnaden av barnomsorgen gjorde Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Men fortfarande finns mycket att göra, även inom förskolan, skriver Therese Karlsson.

Så här lät det 1946 när vår partikamrat Margit Lindström argumenterade för en utbyggnad av barnomsorgen:

”Behovet av daghem och barnträdgårdar blir allt starkare ju mer kvinnorna engageras i förvärvsarbete utom hemmet. Bristen på daghem där en yrkesarbetande mor kan lämna sina barn i god vård under dagen gör det ännu för många kvinnor omöjligt att ta ett arbete som de skulle vilja ha”.

Therese Karlsson

Sedan dess har det hänt mycket. Idag är det en självklarhet att kvinnor inte ska behöva lämna sitt yrkesarbetande liv bakom sig i den händelse barn skulle göra entré i vår förvisso ännu inte helt jämställda värld.

Arbetsmarknaden ser dock inte likadan ut för alla. I dessa pandemitider bör vi skänka en tanke eller två till all den personal som arbetar inom sjukvården. Eller inom den kommunala äldreomsorgen. Här finns behov av nattarbete för att patienter respektive äldre ska kunna få den vård och omsorg som de har rätt till. Och hur ska exempelvis en ensamstående mamma kunna kombinera nödvändiga nattpass med barn?

I Botkyrka fanns till för några år sedan en nattöppen förskola. En av de första åtgärderna som den nya majoriteten i Botkyrka, bestående av Socialdemokraterna och ett flertal högerpartier, genomförde under sitt första år vid makten var att stänga den. Det orsakade protester, som dock inte fick gehör. På en manifestation vid kommunhuset i Tumba meddelade en gråtande förälder och sjuksköterska att hon nu tvingades flytta från kommunen.

Vänsterpartiet vill att en nattöppen förskola åter startar upp i Botkyrka. Kommunen kan inte som arbetsgivare å ena sidan kräva av sin personal att jobba nattpass och å andra sidan dra tillbaka möjligheten att lämna på nattis. Det är kommunen som har ansvaret för att barnomsorg ska finnas för den som behöver.

Therese Karlsson

Den här texten har tidigare publicerats i tidningen Vänstern i Botkyrka.

Kopiera länk