artikel

Allas välfärd – är vårt gemensamma ansvar!

Decennier av marknadsexperiment har gjort samhället mer sårbart och orättvist. Men vi har alla förutsättningar för att förändra detta, skriver Marit Normasdotter, ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka.

Äntligen är det dags att få gå ut på gator och torg och fira vår stora dag, arbetarrörelsen högtidsdag 1 maj. Som vi har väntat.

Efter två tunga år med en pandemi som legat som ett vått täcke över oss ska vi få träffas, demonstrera och lyfta våra viktigaste frågor. Och det är valår. Kan vi få en bättre början på vår valrörelse än att under röda fanor samlas i solidaritet och gemenskap?

Marit Normasdotter (V). Foto: Leo Ahmed.

Pandemin har verkligen synat vår välfärd i sömmarna. Det marknadsexperiment som har pågått nu i många år har gjort det alltmer synbart hur orättvist det slår.

Det borgliga styret i Region Stockholm har svältfodrat sjukvården. Stora skolkoncerner som IES håller eleverna fjättrade i ett system som gynnar de som redan är gynnade och låter andra halka efter.

Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna på redan rika aktieägare utan måste gå tillbaka till välfärden igen. Det är dags nu att ta tillbaka kontrollen av vår gemensamma välfärd.

Vi kan inte ha en sjukvård som gynnar de som har en privat sjukförsäkring och låter de gå före i kön. Utan den som har störst behov ska ha tillgång till mest och bäst sjukvård. Och personalen måste få drägliga arbetsvillkor och tillräckligt med kollegor med en lön som står i proportion till det ansvar och det jobb de gör. Inga flera kriser i förlossningsvården.

Socialförsäkringssystemet måste rustas upp och alla hål i skyddsnätet som ska fånga upp oss när vi faller måste repareras. Människor ska inte bli fattiga bara för att de blir sjuka. Det är inte så vi bygger ett starkt samhälle. Om vi blir sjuka ska vi inte behöva oroa oss över om vi kan betala vår hyra utan vi ska ges alla möjligheter att rehabiliteras tillbaka till ett friskt och värdigt liv igen.

Vi har alla förutsättningar för att göra detta men då måste vi göra det tillsammans. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi förändra. Ett jämlikt och jämställt samhälle styrt av solidaritet och gemenskap är det bästa samhället för oss alla. Där vill jag leva!

Marit Normasdotter
Ordförande, Vänsterpartiet Botkyrka

Den här artikeln har tidigare publicerats i vår tidning Vänstern i Botkyrka, nr 2/2022.

Kopiera länk