artikel

Så här kan vi inte fortsätta!

Den 11 september är det dags igen. Allmänna val till kommunen, regionen och riksdagen. Dagen då folket bestämmer, då alla har en röst var. Dagen då ingen kan köpa sig makt. Trots det känner många att det är något annat som styr och en viktig orsak till det är politiken under decennier backat och överlåtit stora delar av välfärden till privata företag.

Vårdkoncernen Attendo och skolkapitalisterna Internationella Engelska Skolan bedriver inte sin verksamhet för att ge medborgarna vård och utbildning. De bedriver den för att skapa vinst åt ägarna. Det är vi skattebetalare som står för vinstutdelningen. Pengar som borde gått till bättre vård och utbildning.

Mats Einarsson (V)

I Botkyrka privatiserade den nya politiska majoriteten efter valet 2018 stora delar av hemtjänsten. Botkyrkaborna fick punga ut med 10 miljoner extra för att genomföra privatiseringen! Så här kan vi inte fortsätta!

Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd. Det vi sätter av till vård och utbildning ska gå till vård och utbildning. De som valts av folket att ta
ansvar för välfärden ska inte vara utlämnade till aktieägares och bolagsdirektörers godtycke.

Vänsterpartiet är det enda parti som konsekvent satt demokrati, jämlikhet och solidaritet före privata vinstintressen. Vi har alltid försvarat den gemensamma välfärden. Det tänker vi fortsätta med – i Botkyrka och överallt. Ta en titt på vårt nya kommunalpolitiska program på botkyrka.vansterpartiet.se och lägg din röst på Vänsterpartiet i valet den 11 september!

Mats Einarsson
gruppledare, Vänsterpartiet Botkyrka

Den här texten har tidigare publicerats i Vänstern i Botkyrka nr 2/2022.

Kopiera länk