artikel

Tänk om angående Prästviken

Nu har kommunstyrelsen gett exploateringen av Prästviken nära Botkyrka kyrka grönt ljus. Även om viljan att få fram fler bostäder är lovvärd så uppfyller inte projektet alla de kriterier som borde vara en del av en modern samhällsplanering. Därför har Vänsterpartiet röstat nej till projektet.

Vår främsta, men inte enda, invändning handlar om att jordbruksmarken som resurs måste värderas högre än vad den gör idag. Givet både klimatkrisens konsekvenser för samhället och den nuvarande säkerhetspolitiska situationen så borde såväl kommunens politiker som kyrkans företrädare inse vilken betydelse jordbruksmarken kan ha för framtida matförsörjning i huvudstaden. Det här är i grunden en fråga om samhällets beredskap mot kriser. Planeringen för området har pågått länge, men med tanke på situationen i omvärlden så måste även politiker som idag är positiva till exploateringen kunna våga tänka om.

Monica Brundin, Susanne Urban och Andrea Andersson-Tay.

Tillkommer gör naturligtvis frågan om platsens viktiga kulturhistoriska värde och sambanden mellan kyrkan och Hammarby gård, samt att platsen längs med E4:an är utsatt för buller.

Susanne Urban (V), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Monica Brundin
(V), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Andrea Andersson-Tay
(V), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Denna text har tidigare publicerats som insändare i Mitt i Botkyrka.

Texten som insändare i Mitt i Botkyrka.
Kopiera länk