artikel

Ännu en privatskola vill etablera sig i Botkyrka – dränerar kommunen

Ännu ett privat skolföretag vill etablera sig i Botkyrka trots varningar från kommunen. Bakom företaget finns tidigare politiker från Socialdemokraterna. ”Ett exempel på hur politiker från partier som varit med och bäddat för marknadsskolan nu har fingrarna i syltburken”, anser Vänsterpartiets Bekir Uzunel.

I april möttes utbildningsnämnden av beskedet att ytterligare en vinstdriven privatskola vill etablera sig i Botkyrka. Det handlar om bolaget Utbildia AB som ligger bakom Viljaskolan. Företaget har som affärsidé att öppna upp skolor i ”utsatta områden”, platser som inte redan har exploaterats av de stora privata skolföretagen. Pengarna tjänas genom att vända sig till elever med de mest engagerade föräldrarna i orten, och låta kommunen ta hand om de elever som kräver mer resurser.

– Det måste bli ett stopp för den här utvecklingen. Nu! Vi riskerar att gå från en situation som är svår för de kommunala skolorna till att bli fullständigt ohållbar, säger Bekir Uzunel, ledamot i utbildningsnämnden för Vänsterpartiet Botkyrka. 

Bekir Uzunel (V) Foto: Leo Ahmed.

Bakgrunden till Vänsterpartiets varningar är att det skapas en brist på elever i de kommunala skolorna, samtidigt som kommunen står kvar med kostnader för samma lokaler. Det innebär att kommunens kostnad per elev ökar. Eftersom just detta genomsnitt också avgör vilken ersättning kommunen måste betala till de privata skolorna, så förlorar kommunen ännu mer pengar. Den ökade överkapacitet som Viljaskolans etablering skulle innebära medför en kostnad på 7,4 miljoner kronor enligt utbildningsförvaltningens beräkningar.

Inte första gången

När den här texten skrivs är det ännu inte klart om Viljaskolan faktiskt kommer att starta upp i Botkyrka, men bolaget är inte ensamt om att vilja etablera sig i kommunen. För några år sedan öppnade Jensen Education en skola i området Sandstugan i Tumba. Om denna etablering har kommunens förvaltning sagt att det blivit en direkt påverkan på befintliga skolor i Tumba, med elevtapp och högre kostnader.

Både i samband med Jensens etablering i Tumba och i ärendet med Viljaskolan så har kommunens tjänstemän varnat för att någon av de befintliga skolorna i Botkyrka kan komma att behöva läggas ner framöver om Skolinspektionen inte säger nej till starten. Men faktum är att Skolinspektionen aldrig tar någon hänsyn till vad kommunerna tycker. Av 92 ansökningar i Sverige om att starta en ny fristående grundskola förra året avslog inte Skolinspektionen någon baserat på kommunens åsikt, trots att många kommuner varit kritiska. 

– Vänsterpartiet vill införa en möjlighet för kommuner att säga nej till nya etableringar av friskolor. Det är fullständigt kaos som det ser ut idag, säger Bekir Uzunel.

Politiker inblandade

Nyligen publicerade tidningen Dagens ETC en granskning av de före detta politiker som många gånger ligger bakom skolbolagen. Av 40 personer som tidningen hittat så handlade det om 18 moderater, 8 liberaler, 8 socialdemokrater, 2 kristdemokrater, 2 miljöpartister och noll vänsterpartister.

– Det här är troligen en av anledningarna till att systemet med marknadsskola fortsätter existera trots att en stor majoritet av befolkningen, även bland borgerliga väljare, säger nej till vinster i välfärden. Det finns band mellan politiker och skolbolag som gör att politiken plötsligt inte verkar intresserade av att ta hänsyn till den allmänna opinionen, säger Bekir Uzunel.

Även bakom Viljaskolan står två före detta S-politiker, Patrick Gladh och Ole Salsten, båda från Västsverige. Nu hoppas de tjäna pengar på elever i förorten.

– Svängdörrarna mellan politik och marknadsskolan måste slås igen, avslutar Bekir Uzunel.

Fredrik Andersson-Tay

5 V-förslag för skolan:

– Låt inte vinstdrivande bolag driva skola
– Mer resurser, ökad statlig finansiering
– Öka andelen behöriga lärare – satsa på fortbildning
– Värna modersmålsundervisningen – gynnar all språkutveckling
– Satsa på lärarnas arbetsmiljö

Kopiera länk