artikel

Olämpligt hemtjänstbolag förlorade tillståndet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har dragit in tillståndet för Aros Omsorg AB, som bland annat är verksamma i Botkyrka, att bedriva hemtjänst. Ett flertal av företagets företrädare anses olämpliga på grund av att de tidigare haft ledande positioner i bolag som allvarligt missköts, gått i konkurs och fått assistansersättning på felaktiga grunder, skriver IVO i sitt beslut.

IVO har granskat Aros Omsorg AB och hittat en mängd oegentligheter. Personer med chefsbefattningar i bolaget ägde tidigare bolaget Trea där det förekommit allvarlig misskötsel. Bland annat rör det sig om felaktig tidsredovisning till Försäkringskassan. Trea har försatts i konkurs med betydande kvarvarande skulder till det allmänna.

För att få ett nytt tillstånd att bedriva hemtjänst har ledningskretsen i Trea använt sig av Aros Omsorg, dock utan att placera sig själva i styrelsen. På detta sätt ville man undkomma lämplighetsprövning, anser IVO. I stället har dessa personer anställts i bolaget på välavlönade chefsbefattningar.

Utöver omständigheterna kring överlåtelsen har tre kommuner uppmärksammat brister i Aros Omsorgs utförande av hemtjänst, skriver IVO. Bland annat ska en brukare i Salems kommun blivit lämnad ensam på toaletten och efter att ha larmats fick kommunens personal komma till undsättning.

En av de företrädare som lämplighetsprövats av IVO förekommer i vittnesförhör i den så kallade ”Jomehärvan” där företrädare för ett hemtjänstbolag dömdes för grovt bedrägeri mot Södertälje kommun 2016.

– Det är en stor skandal att det fortfarande är möjligt att sälja ut hemtjänsten till de här företagen. Det är uppenbart att kommunen inte har varit tillräckligt noggrann i sin bedömning av lämpligheten hos de upphandlade hemtjänstbolagen, säger Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Marit Normasdotter (V). Foto: Leo Ahmed.

– Förutom att majoriteten lade 10 miljoner kronor på själva privatiseringen av hemtjänsten så måste kommunen nu lägga tid och pengar på att övervaka de privata bolagen. Det behövs uppenbarligen, men ännu hellre borde majoriteten avstått från att sälja ut verksamheten från början. Kommunen göder brottslingar, med nuvarande politik, säger Marit Normasdotter.

Marit Normasdotter är även kritisk till hur nämnden i måndags informerades om det indragna tillståndet. Vård- och omsorgsnämnden gavs en muntlig information som Marit Normasdotter upplevde som både nedtonad och översiktlig. Kommunens pressmeddelande om saken gav ingen bakgrund till beslutet. Omfattningen av hemtjänstbolagets fuskande blev känd för Marit Normasdotter först när Vänsterpartiet själva begärde ut handlingarna om beslutet från IVO.

– Vänsterpartiet har från början kritiserat majoritetens privatisering av hemtjänsten, bland annat med argumentet att erfarenheterna från andra kommuner vad gäller bedrägerier och fusk borde avskräcka från liknande experiment i Botkyrka. Nu framstår det som att kommunen vill hålla de privata bolagen om ryggen för att inte tappa ansiktet, säger Marit Normasdotter.

Det är inte första gången en liknande sak händer. Förra året kritiserade Vänsterpartiet majoriteten i kommunen för att ha anlitat ett av de andra privata hemtjänstföretagen som är verksamma i Botkyrka, trots att det varit känt att företaget anklagats för fusk i Linköpings kommun.

– Det kommunen borde göra nu är att återta hemtjänsten i kommunal regi, anser Marit Normasdotter.

Läs mer: Underlaget till IVO:s beslut

Kopiera länk