artikel

Dags för en rättvis klimatpolitik

Priset på SL-kortet höjs igen. Samtidigt släpper den rikaste procenten av Sveriges befolkning ut 20 gånger mer än vad som krävs för att uppnå klimatmålen. Det behövs en rättvis klimatomställning.

De svenska utsläppen av koldioxid är ojämnt fördelade. I slutet av förra året presenterade Oxfam en rapport som visade att de rikaste 10 procenten av Sveriges befolkning stod för 24 procent av utsläppen. Den rikaste hundradelen har ett koldioxidavtryck som är 20 gånger högre än vad som krävs för att uppnå klimatmålen till 2030.

Therese Karlsson, ordförande Vänsterpartiet Botkyrka

Samma rapport visar att det är folk med låga inkomster som fått ta mest ansvar för klimatpolitiken hittills. Mellan 1990 och 2015 minskade utsläppen från den halva av befolkningen som har lägst inkomster med 16 procent – medan utsläppen knappt minskat alls hos de rikaste. Rättvist? Nej!

Överklassens utsläpp måste minska snabbt. Vänsterpartiet har en politik för att det ska ske, samtidigt som vi vill satsa på sådant som underlättar ett klimatsmart liv för alla. Den moderatledda regionledningen kommer snart att straffa alla som reser klimatsmart genom att höja priset för ett månadskort i SL-trafiken till 970 kr. Vänsterpartiet vill i stället höja skatten för de rikaste i samhället och använda pengarna till billigare kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill också att kollektivtrafiken ska bli mer lättillgänglig och bekväm. Bussarna i Botkyrka är förmodligen de mest slitna i hela SL-trafiken. När jag tar bussen mellan Tumba och Alby undrar jag ibland om bussen kommer att hålla ihop under hela resan. Det är dags att Botkyrka får minst lika fina bussar som de i innerstan, och det behövs tätare turer under en längre del av dagen, över hela kommunen.

Först när kollektivtrafiken rustas upp kan vi förväntas oss att fler ställer bilen. Och pengarna till detta finns – om vi beskattar de rikas klimatskadliga lyxkonsumtion.

Therese Karlsson
ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka

Texten har tidigare publicerats i vår tidning Vänstern i Botkyrka nr 2/2021.

Kopiera länk