artikel

(V)i stannar på marken

Koldioxidutsläppen från flygindustrin är ett stort problem och tekniska lösningar för att eliminera utsläppen från flyget ligger så långt bort i tiden att de inte är i närheten av att vara realistiska alternativ, skriver Monica Brundin i denna krönika.

”Inför år 2019 var det dags för det nya S-ledda styret i Botkyrka att presentera sin första gemensamma budget. De funderade, och ställde sig frågan: Vad är det allra viktigaste att lyfta fram i den inledande presentationen av budgeten? Närheten till Arlanda, visade det sig! Redan i budgetens första mening etableras detta som en av kommunens bästa tillgångar, som om fördelen med Botkyrka främst vore att kunna resa härifrån, helst så långt bort som möjligt.

Monica Brundin, ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Majoritetens vurm för Arlanda är märklig av minst två anledningar. För det första har vi inte så nära till Arlanda – i Stockholms län går det knappt att komma längre bort än att vara i Botkyrka. För det andra är önskan om att göra just flygresande så tillgängligt som möjligt en hopplöst omodern tanke. Koldioxidutsläppen från flygindustrin är ett stort problem och tekniska lösningar för att eliminera utsläppen från flyget ligger så långt bort i tiden att de inte är i närheten av att vara realistiska alternativ.

Vänsterpartiet vill minska flygresandet. Vi har förslag om en progressiv flygskatt där de rikaste – som är de som flyger allra mest – får betala högre skatt för varje resa som görs, medan den som reser någon enstaka gång betalar en lägre skatt. Skatteintäkterna ska gå till lägre biljettpriser i kollektivtrafiken. Detta är en av många åtgärder som behövs för att på allvar ställa om samhället och klara klimatmålen.”

Monica Brundin
ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Denna text har tidigare publicerats i vår tidning Vänstern i Botkyrka, nr 2/2021.

Kopiera länk