artikel

125 miljoner i (Tullinge)sjön

Den S-ledda majoriteten i Botkyrka kommun vill satsa 125 miljoner kronor (!) på en gångväg och bryggor runt Tullingesjön. Projektet hotar djurlivet och den biologiska mångfalden och Vänsterpartiet vill i stället att pengarna ska gå till lokala klimatinvesteringar och grönområden i Botkyrka.

Hur skulle du göra om du hade 125 miljoner kronor och stod inför en klimatkris? Den frågan tycks den politiska majoriteten i Botkyrka, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, inte ha ställt sig. Vid samhällsbyggnadsnämndens möte nyligen tog dessa partier ställning för att bygga en sammanhängande gångväg runt Tullingesjön för dessa pengar. Vänsterpartiet motsatte sig förslaget och vill i stället rädda den biologiska mångfalden.

Utsikt över Tullingesjön. Foto: Hannah Amelin.

Utmed och i närheten av sjöns stränder finns många olika naturtyper och kulturhistoriskt viktiga platser. Här finns relativt orörda naturområden, jordbrukslandskap, skogbevuxna berg, raviner, branta klippor, sandstrand och våtmark.

– Att omgärda hela sjön med en strandnära väg, bryggor och däck vore förödande för många av de djur och växter som lever i och vid vattnet, säger Kerstin Amelin, ledamot för Vänsterpartiet i samhällsbyggnadsnämnden.

Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

På den östra sidan är sjön redan mycket tillgänglig, med bilvägar, gång och cykelstråk och badplats. På den västra sidan finns mer svårtillgängliga områden där flora och fauna har möjlighet att frodas mer ostört.

– Vi måste vara varsamma med den tätortsnära natur som ännu finns kvar. Vi vet att vi måste vara mycket restriktiva när vi exploaterar naturmark eftersom den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett akut hot mot ekosystemet, jordbruket och i förlängningen vår egen framtid, säger Kerstin Amelin.

V vill klimatinvestera

Vänsterpartiet vill i stället använda de 125 miljoner kronorna till satsningar som syftar till att minska vår påverkan på ekosystem och klimat. En viktig åtgärd är att energieffektivisera Botkyrkabyggens lägenheter så att vi både sparar energi och kan få en bättre och mer behaglig inomhusmiljö hemma.

Vänsterpartiet vill även anlägga en solcellspark i kommunen, där kommunens medborgare också skulle kunna bli andelsägare, samt montera solceller på kommunens fastigheter. Liknande satsningar på solceller har gjorts i andra kommuner.

– Ska vi lyckas mildra klimatkrisens många negativa effekter så brådskar det, och då krävs stora investeringar och att de genomförs snabbt, säger Kerstin Amelin.

Vänsterpartiet vill även anpassa samhället så att det bättre klarar av olika typer av extremväder som till exempel leder till översvämningar. För detta krävs att kommunen satsar på sina grönområden och parker, som förutom att användas för lek och friluftsliv, också fyller en viktig funktion genom dess förmåga att ta hand om stora regnmängder.

– Vi vill se mer trädplanteringar, perenna ätliga växter i våra parker och möjlighet till stadsodling för alla som inte har en egen trädgård, särskilt i områden som idag domineras av asfalt och betong. En bättre utemiljö kan lyfta hela kvarter, och samtidigt göra stor nytta för klimatet. Trädplantering påverkar även temperatur och luftkvaliteten positivt, något som till exempel är särskilt viktigt i Alby som påverkas av partikelutsläpp från både E4:an, Hågelbyleden och Eriksbergs industriområde, säger Kerstin Amelin.

________________________________

5 klimatförslag från Vänsterpartiet i Botkyrka:

  • Energieffektivisering av miljonprogrammet.
  • Energieffektivisering av kommunens lokaler.
  • Nybyggnation bör ske i trä som lagrar kol.
  • Anlägg en solcellspark i kommunen.
  • Satsa på kommunens grönområden och parker.

Fredrik Andersson-Tay

Denna text har tidigare publicerats i vår tidning Vänstern i Botkyrka, nr 2/2021.

Kopiera länk