artikel

Skandaltätt när Botkyrka upphandlar omsorgsplatser

När vård- och omsorgsnämnden sammanträdde i måndags antogs anbud från totalt 14 privata utförare av omsorg. Vänsterpartiets undersökning visar att flertalet företag har kritiserats för brister i kommuner där de har verksamhet.

Upphandlingen gällde externa omsorgsplatser, det vill säga platser utanför Botkyrka kommun. Bakgrunden till behovet av externa platser är den brist som finns inom kommunen, vilket gör att Botkyrka hänvisas till dyra externa lösningar. Vänsterpartiet har tidigare kritiserat majoritetens saktfärdighet när det gäller att bygga tillräckligt många boendeplatser på hemmaplan.

Marit Normasdotter (V). Foto: Leo Ahmed.

– En rimlig ambition vore att ha ett överskott på platser, så att vi snarare kan avlasta andra kommuner som har brist. I stället är omsorgen i Botkyrka underdimensionerad och vi är hänvisade till skandalbolag i andra kommuner, säger Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

En genomgång genomförd av Vänsterpartiet i Botkyrka visar att flera av bolagen som kommunen har upphandlat har en mer eller mindre tvivelaktig historia i form av avvikelser i sin verksamhet.

I till exempel Täby, där Norlandia Care AB inte åtgärdade brister trots flera varningar, har kommunen till slut tvingats ta över verksamheten. Samma företag har fått kritik för brister i Linköping, Örebro, Vaxholm, Kalmar och Varberg.

Rapporter om brister har också hittats gällande Frösunda, Vardaga, Attendo och Nytida.

– 30 års privatiseringar av omsorgen har lett hit. Det är dags att samhället tar tillbaka kontrollen över den gemensamma välfärden. Den offentliga välfärden måste få tillräckligt med resurser för att bygga bort bristen på omsorgsplatser, säger Marit Normasdotter (V).

Läs mer om de privata omsorgsbolagen i listan nedan.

Missförhållanden i urval:

Norlandia Care AB

Örebro: ”Efter bristerna på Berggården – ytterligare två av Norlandias boenden granskas”

Örebro: ”Allvarliga brister på privat äldreboende – ’Vi kan aldrig ha fullständig kontroll'”

Vaxholm: ”Privat äldreomsorg utreds efter brister”

Täby: ”Tibblehemmet övergår till kommunal regi”

Linköping: ”Vårdboende får vite på grund av bristande kvalitet”

Kalmar: ”Skarpare kritik mot Norlandia: ’Måste ta det på allvar'”

Varberg: ”Politisk missnöje kring utredning om Norlandia Care”

Frösunda Äldreomsorg AB

Sundbyberg: ”Frösunda måste åtgärda brister”

Övertorneå: ”Nya uppgifter i fallet Ingvar: Frösunda erkänner allvarligt missförhållande”

Sollentuna: ”Frösunda lämnar tre boenden efter kritik”

Sollentuna/Linköping/Sala: ”Frösunda tappar flera avtal i förtid”

Vardaga

Kungsbacka: ”Politiker avslöjar: Bristerna finns kvar på Vardagas äldreboenden”

Kungsbacka: ”Ny revisionsrapport visar att Vardaga har svåra brister på samtliga äldreboenden”

Östersund: ”Kort avtal med Vardaga efter brister”

Attendo

Visby: ”Äldreboende närgranskas – Attendo kan förlora avtalet”

Stockholm: ”Attendopersonal vittnar nu om fler repressalier”

Linköping: ”Attendos uppdrag på Ånestads äldreboende avslutas”

Nytida

Västerås: ”Omsorgsbolag får kritik – lex Sarah-anmälde inte brister”

Djurås: ”LSS-boende får skarp kritik av IVO – ’Det är många brister'”

Kopiera länk