artikel

V säger nej till Botkyrkabyggens ombildningsplaner

Botkyrkabyggen planerar att ombilda ännu fler hyresrätter till så kallade andelsägarlägenheter, rapporterar Södra Sidan. Totalt handlar det om omkring 200 lägenheter i Storvreten och på Eriksberg.

Vänsterpartiet i Botkyrka har hela tiden varit motståndare till ombildningar, därför att vi ser vikten av att det finns tillräckligt med hyresrätter som är betydligt mer tillgängliga. Ombildningarna kräver att köparen har ett betydande sparkapital på banken. På detta sätt kringgås den redan rekordlånga bostadskön till förmån för de med större ekonomiska resurser.

I artikeln i Södra Sidan uttalar sig Kerstin Amelin, Vänsterpartiets representant i Botkyrkabyggens styrelse:

Kerstin Amelin (V)

”I ett läge med bostadsbrist och brist på hyresrätter är det här helt fel prio”.

Under hela 2016 har Vänsterpartiet kampanjat för fler hyresrätter i Botkyrka. Det är en politisk prioritering som kommer att fortsätta under detta år, och säkerligen också under valåret 2018. En solidarisk bostadspolitik är central för Vänsterpartiet. En bostad är en rättighet, inte en vara på en marknad.

Läs mer:

”V motsätter sig ombildningarna i Storvreten”

”Svar till MP: Hyresrätten är den hållbara boformen”

”Allt fler köar – till allt färre hyresrätter”

Kopiera länk